چگونه برای یک نمونه wart، تست HPV انجام شود؟

نکات نمونه‌گیری از wart:

  • برای برداشت نمونه، زگیل‌های گل‌کلمی و زگیل‌های flat تیره در اولویت نمونه‌گیری هستند.
  • برداشت نمونه wart باید با استفاده از تیغ‌های یکبار مصرف استریل انجام شود.
  • قبل از انجام نمونه‌گیری باید مطمئن شد که شرح حال کاملی از مراجعه‌کننده گرفته شده است؛ زیرا ممکن است الزام به نمونه‌گیری از دهان، حلق و مقعد نیز وجود داشته باشد.

نکات انتقال نمونه:

  • نمونه گرفته شده از بانوان در محیط مخصوص پاپ اسمیر قرار داده شود.
  • نمونه آقایان بایستی در محلول PBS گذاشته شود.
  • دقت شود که محیط‌های انتقال فاقد فرمالین باشد.

نکات استخراج:

  • برای استخراج از wart بایستی از کیت‌های مخصوص استخراج از بافت نظیر کیت Genomic Extraction استفاده کرد.
  • نمونه به دست آمده از wart بایستی به دو قطعه تقسیم شود؛ یک قطعه آن استخراج گردد و قطعه دیگر در میکروتیوب استریل در دمای °۲۰ سانتی گراد به عنوان نمونه استوک نگهداری گردد.