کیت CedExta purification جهت استخراج RNA/DNA از نمونه خون و بافت، بافی کوت، مایعات بدن، مدفوع، سیتولوژی، کشت سلولی از نمونه‌های انسانی، ویروسی، باکتریایی و قارچی با خلوص بالا طراحی شده است.

استفاده از ترکیبات قوی ‌در Lysis Buffer باعث شده که کیت استخراج CedExta بتواند ژن هدف را از هر نوع نمونه زیستی حتی با کمترین غلظت استخراج نماید.


  • کیت استخراج CedExtra بر اساس تکنولوژی ستونی بر پایه سیلیکا می‌باشد.
  • ستون‌های استخراج شده در کیت بسیار با‌کیفیت و مناسب برای استخراج DNA/RNA می‌باشد.
  • در دمای اتاق و دور از تابش مستقیم نور آفتاب به مدت دو سال پایدار خواهد ماند.
  • پروتئیناز K موجود در این کیت استخراج به گونه‌ای تعببیه شده است که در دمای یخچال نگهداری می‌شود لذا نیازی به فریز و دفریز کردن نمی‌باشد و کیفیت آنزیم تغییری نخواهد کرد.
  • کیت CedExtra Purification دارای Carrier بسیار قوی در محلول‌های موجود در کیت جهت افزایش کیفیت استخراج نمونه‌هایی با اندازه ژنوم بسیار کوچک (نظیر HBV و HCV) است و این carrier به گونه ای انتخاب شده است که در دمای اتاق هم پایدار باشد.
  • این کیت  قابلیت استخراج از مایکوباکتریوم‌ها و باکتری‌های گرم مثبت را نیز دارد و دارای لایز مخصوص جهت استخراج از این نمونه‌ها می‌باشد.

 

جهت دانلود پروتکل کیت استخراج CedExtra کلیک کنید