این کیت قادر به استخراج DNA و  RNA ویروس‌هایی نظیر Covid، HPV، HIV، HBV و غیره از نمونه‌های خون، مایعات بدن،سرم، پلاسما و محیط کشت سلول می‌باشد.


  • بر اساس تکنولوژی ستونی بر پایه سیلیکا
  • دارای تاییدیه CE/IVD
  • ثبت شده در imed
  • 100 تستی