هنگام انجام تست HPV، احتمال آلودگی در تکنیک Hybrid کمتر است یا Real Time PCR؟

از آنجایی که در تکنیک Hybrid برای مشاهده نتیجه کار، محصول تکثیر شده در مرحله PCR باید به روی استریپ‌ انتقال داده شود، باز کردن درب میکروتیوبِ حاوی قطعات تکثیر شده‌ی ویروس، احتمال آلوده کردن محیط را افزایش می‌دهد.
اما در تکنیک Real Time PCR، محصول تکثیر شده Out ‌می‌شود و نیازی به باز شدن درب میکروتیوب نیست. یعنی در واقع تکنیک Real Time مرحله Post PCR ندارد.
پس آلودگی در تکنیک Real Time PCR به مراتب کمتر از تکنیک Hybrid است.